توجه بازدیدکنندگان سایت خود را به مکالمه جلب کنید.

برای ایجاد قلاب جلب توجه:

 • وارد اپلیکیشن تحت وب شوید.
 • در منوی سمت راست، گزینه “قلاب” را انتخاب کنید.
 • روی “اضافه کردن قلاب جدید” کلیک کنید.
 • جلب توجه را انتخاب کنید.

مرحله اول: محتوا

در این قسمت می‌توانید محتوای پیام خود را بنویسید.

 • عنوان سایت شما: در این قسمت شما می‌توانید از عبارت‌هایی مثل پشتیبانی آنلاین، پشتیبانی سایت x و یا از عنوان سایت خود یا هر عنوان دیگری استفاده کنید.
 • توضیحات: در این بخش می‌توانید توضیحات کوتاهی از سایت خود یا پشتیبانی بنویسید.
 • لیست اپراتورها: اگر در اینجا گزینه “نمایش داده شود” را انتخاب کنید، عکس سه نفر از پشتیبان‌ها نمایش داده خواهند شد.
 • مدت زمان نمایش: اگر گزینه “باز شود سپس بسته شود” را انتخاب کنید، می‌توانید مدت زمان نمایش را برحسب ثانیه وارد کنید.
 • اگر گزینه "همیشه باز باشد" را انتخاب کنید، این قلاب در سایت شما همیشه باز خواهد ماند.

مرحله دوم: شرایط اجرا

بر اساس شرایطی که در این مرحله تعریف می‌کنید، قلاب "جلب توجه" به کاربر ارسال خواهد شد.

نوع شرط

در این قسمت می‌توانید شرط‌های خود را برای اجرای قلاب اعمال کنید.

 1. زمان در صفحه: کاربر بعد از مقدار زمانی که تعیین می‌کنید، پیام جلب توجه را دریافت خواهد کرد.
 2. آدرس صفحه: آدرس صفحه‌ای که می‌خواهید پیام در آن اجرا شود.
 3. عنوان صفحه: منظور متاتگ title صفحه است.

نکته: اگر فقط شرط “زمان در صفحه” را اعمال کنید و شرط دیگری اضافه نکنید، پیام در همه‌ی صفحات ظاهر خواهد شد.

عملگر شرط

 1. برابر باشد: اگر آدرس یا عنوان صفحه برابر با مقادیر وارد شده باشد، پیام اجرا خواهد شد.
 2. برابر نباشد: اگر آدرس یا عنوان صفحه با مقادیر وارد شده برابر نباشد، پیام اجرا خواهد شد.
 3. شروع شود با: اگر آدرس یا عنوان صفحه با مقادیر وارد شده شروع شود، پیام اجرا خواهد شد.
 4. تمام شود با: اگر آدرس یا عنوان صفحه با مقادیر وارد شده تمام شود، پیام اجرا خواهد شد.
 5. شامل: اگر آدرس یا عنوان صفحه شامل این مقادیر باشد، پیام اجرا خواهد شد.

مقدار شرط

 1. برای شرط “زمان در صفحه”: مقدار شرط بر حسب ثانیه است. یعنی اگر در این بخش عدد 5 را بنویسید، بعد از اینکه کاربر 5 ثانیه در صفحه ماند، پیام جلب توجه اجرا خواهد شد.
 2. برای شرط “آدرس صفحه”: بر حسب url صفحه است. مثال: https://imber.live/ یا imber (اگر عملگر “شامل” را انتخاب کنید).
 3. برای شرط “عنوان صفحه”: برحسب متا تگ title صفحه است. مثال: products یا کالای ایرانی.

مرحله آخر: جزییات بیشتر

با انجام این تنظیمات پیام جلب توجه خود را تکمیل کنید.

قلاب فعال باشد

با فعال بودن این گزینه، قلاب اجرا خواهد شد. هر زمان خواستید می‌توانید قلاب را غیرفعال کنید.

اجرا فقط یکبار

پیام به هر کاربر فقط یکبار ارسال می‌شود. اگر کاربر صفحه را رفرش کند یا دوباره با مرورگر یکسان وارد سایت شود، پیام به او ارسال نمی‌شود.

اجرا بدون صدای اعلان

پیام بدون صدای اعلان ارسال خواهد شد.

نمایش در موبایل

با فعال بودن این گزینه، جلب توجه در موبایل نیز اجرا خواهد شد.

نکته: اگر پکیج شما رایگان باشد، امکان جلب توجه غیرفعال خواهد شد.

مثال‌ برای ایجاد قلاب جلب توجه

مرحله اول:

 • عنوان سایت شما: پشتیبانی آنلاین
 • توضیحات: به سایت ما خوش اومدین، در خدمتیم!
 • لیست اپراتورها: گزینه “نمایش داده شود” را انتخاب می‌کنیم.
 • مدت زمان نمایش: گزینه “باز شود سپس بسته شود” را انتخاب می‌کنیم و 5 ثانیه اضافه می‌کنیم.
 • مرحله دوم:

نوع شرط: زمان در صفحه جاری

عملگر: برابر باشد با 

مقدار شرط: 3

نکته: کاربر بعد از 3 ثانیه حضور در سایت، این پیام را دریافت خواهد کرد. 

 • مرحله آخر:

قلاب فعال باشد: این گزینه را فعال می‌کنیم.

اجرا فقط یکبار: این گزینه را غیرفعال می‌کنیم.

اجرا بدون صدای اعلان: این گزینه را غیرفعال می‌کینم.

نمایش در موبایل را فعال می‌کنیم.

این پیام به این شکل در صفحات مورد نظر ارسال خواهد شد.